Lichte balseming “Thanatopraxie”

In Nederland is de “echte” balseming in enkele situaties toegestaan, bijvoorbeeld voor leden van het Koninklijk Huis of mensen die na overlijden naar hun vaderland gebracht worden. Sinds januari 2010 is het voor iedereen mogelijk om voor een lichte, tijdelijke balseming te kiezen.

Lichte balseming, ofwel thanatopraxie, is een bijzondere vorm van opbaren. Sinds de wijziging in de Wet op de Lijkbezorging is dit nu voor iedereen mogelijk. Met deze lichte balseming kunnen overledenen langer én vaak mooier opgebaard worden dan bij gebruikelijke opbaring. Dat helpt bij het behouden van mooie herinneringen aan een overleden dierbare.

Dag en nacht bereikbaar:
0341 – 845 755 of 06 – 513 714 00

Waarom Thanatopraxie?

Door deze behandeling wordt het natuurlijke proces voor ca 8-10 dagen stilgezet. In de dagen tot de uitvaart zullen, in een normale situatie, geen veranderingen optreden waardoor de kist anders eventueel eerder gesloten zou worden. Dankzij de Thanatopraxie ziet de overledene er vaak mooier, natuurlijker uit. De eventuele tekenen van ziekte of verkleuringen worden minder of trekken zelfs helemaal weg. Omdat bij normale temperaturen de koelinstallatie overbodig is, voelt de overledene ook niet koud aan. Dit bevordert het in stand houden van mooie herinneringen. Maar omdat iemand er zo levensecht uitziet, is het soms moeilijker te accepteren dat iemand er echt niet meer is. E Vita zal u daarom ook altijd helpen bij de beslissing om lichte balseming wel of niet toe te passen.

Thanatopraxie mag alleen uitgevoerd worden door gediplomeerde thanatopracteurs. Deze hebben een opleiding achter de rug, waarin zij de nodige kennis hebben opgedaan van het menselijk lichaam en van de verzorging van overledenen. Meer specifieke informatie kunt u vinden op de volgende website: https://hq-thanatopraxie.nl/

Vergeet mij niet, dan zal ik voortleven in je hart.